Noticias

Noticias y actualidad del Grupo Cuevas

Archivos

GRUPO CUEVAS CRECEU EN 2021 O 10% EN VENDAS, O 13% EN BENEFICIOS E O 11% EN EMPREGO

28 Xuño, 2022

Grupo Cuevas deu continuidade en 2021 aos crecementos excepcionais de 2020 pola pandemia e anotou o seu segundo exercicio consecutivo con incremento de vendas a dobre dixito. A facturacion total da compania cifrouse en 137,2 millons de euros (un 10% mais que en 2020) e a especifica do negocio de alimentacion excedeu os 130 millons (un 11,1% mais que no exercicio previo).
Esta evolucion da cifra de negocio desmarcase da tendencia media do sector da distribucion alimentaria, que o ano pasado se estanco a nivel nacional e repetiu as magnitudes de 2020, segundo datos do informe Nielsen. Mentres, a compania centenaria estendeu a forte subida de vendas a un segundo exercicio, ao rendibilizar a sua estratexia de aperturas e ampliacion da rede comercial, de expansion territorial -para converterse en operador da zona noroeste-, de adaptacion aos novos habitos de consumo e de intensificacion da aposta polo rural.
O beneficio bruto de explotacion (ebitda) situouse en 5,5 millons, ao crecer un 13,1% en comparacion con 2020.
A suma de auxe de actividade e de expansion territorial ten reflexo nas cifras de emprego, que tamen alcanzaron teitos historicos. En 2021, o persoal medio de Cuevas estivo formada por 619 traballadores, 60 mais que no exercicio anterior. E ao 31 de decembro, coa achega do emprego estacional da campana de Nadal, a compania xeraba 735 postos de traballo, 35 mais que un ano antes. Asi, a media de empregados subiu un 10,7%.
Artur Yuste, director xeral de Grupo Cuevas, destaca como principais resultados do exercicio o maior ritmo de creacion de emprego e o “dobre dixito” en crecemento de facturacion: “Non existe boa estratexia empresarial se os crecementos non tenen un visible reflexo sobre o emprego, nin sobre as economias locais. No noso caso, manter os ritmos de crecemento de 2020, que foi un ano de record para o sector debido ao incremento do consumo domestico na pandemia, permitiunos mellorar a nosa contribucion sobre o emprego e sobre a dinamizacion dos territorios nos que temos presenza”, afirmou esta mana na presentacion dos resultados anuais.
HEXEMONIA DO RURAL
Grupo Cuevas, pioneiro en orientar o seu modelo de negocio a recuperacion das economias mais penalizadas polo despoboamento e o illamento, converteuse en 2021 nunha compania con hexemonia de vendas no rural. A sociedade matriz, Ignacio das Cuevas, que canaliza o negocio da distribucion alimentaria, rexistrou o ano pasado uns ingresos de 65,9 millons de euros en zonas rurais e de 56,7 millons nas areas urbanas. E nun ano, o peso do rural sobre as suas vendas pasou de representar o 52,8% (ano 2020) ao 53,7% (2021).
Dos 17 centros abertos polo grupo en 2021, 14 situaronse en pequenos nucleos de poboacion. As aperturas en zonas rurais achegaron mais de 10.000 metros cadrados de superficie – o 82 % do total de aperturas o ano pasado- na expansion de rede comercial despregada por Grupo Cuevas ao longo de todo o exercicio.
Os establecementos con implantacion fora das cidades e das areas metropolitanas, en municipios e comarcas con escaso desenvolvemento economico, xa son maioritarios por superficie (28.089 m2) – o 55,6% do total – e por numero de puntos na rede -65 tendas- das 93 que tina en total (50.438 m2) a decembro de 2021. Ademais, os supermercados de ambito rural sostenen o 39,2% dos empregos.
Ao 31 de decembro de 2021, a superficie global de Grupo Cuevas coa suma de centros propios, franquiados e loxistica superaba os 92.000 metros cadrados. A expansion e o crecemento da sala de venda conxunta tiveron continuidade no primeiro semestre de 2022, cunha apertura en San Cibrao e a incorporacion doutros 4 Spar Express a cadea galega. Desta forma, a superficie total alcanza os 94.120 metros cadrados.
Por outra banda, as compras a provedores locais desde a division de distribucion alimentaria, ascenderon o ano pasado a 52,3 millons de euros, dos que 43,3 millons beneficiaronse un total de 218 provedores galegos. En Asturias, comunidade na que Grupo Cuevas estreouse no segundo semestre de 2021 coa adquisicion do negocio da insignia Malaquias Morais, as compras a provedores locais elevaronse a 4,9 millons, e en Castela e Leon a 4 millons de euros. En dous anos -comparativa entre 2019 e 2021-, estas compras de proximidade pasaron en Galicia dun volume de 32,3 millons a dimension actual de 43,3 millons, cun incremento bianual do 34%. No mesmo periodo, a cifra de provedores de Galicia aumentou exponencialmente, ao pasar de 88 en 2019 a 218 en 2021 (crecemento do 148%).
CRECEMENTO E FLUXO INVESTIDOR DE CUEVAS E CIA
Entre as sociedades do grupo, no pasado exercicio volveu destacar a evolucion de Ignacio das Covas e de Cuevas e Cia. A primeira por impulsar as vendas un 11,5%, o beneficio bruto de explotacion (ebitda) un 16,1% e a media anual de emprego un 11,5%, e por superar os 120 millons en cifra de negocio, e a segunda por lograr o maior crecemento porcentual de facturacion, cunha subida do 17,9%.
Ademais, a empresa que exerce como gran plataforma galega do sector da castana tamen compartiu coa sociedade matriz o dinamismo nos investimentos. Cuevas e Cia destinou importantes partidas a innovacion, fundamentalmente a renovacion e adquisicion de equipos, que van desde o cambio da tecnoloxia de conxelacion ata a compra dunha marmita de coccion industrial e dunha etiquetadora, asi como a construcion dunha depuradora con capacidade para tratar 160.000 litros de auga ao dia.
O fluxo investidor da empresa que universalizo o marron glace galego esta a ter continuidade coa instalacion de 264 paneis solares, capaces de abastecer en autoconsumo o 25% da enerxia que utiliza. En conxunto, o grupo destinou en 2021 un total de 2,9 millons a investimentos.

COMPROMISO COA SUSTENTABILIDADE E A ECONOMIA CIRCULAR
A sustentabilidade, a economia circular, a xestion de residuos, a reciclaxe e a loita contra o desperdicio alimentario foron os piares do exercicio en proteccion do medio ambiente e en responsabilidade social corporativa. Actualmente contan con abastecemento en forma de enerxia fotovoltaica as oficinas centrais da Cidade do Transporte, doutras sedes do grupo, asi como varios supermercados e centros almacenistas. Este ano seguiranse acometendo estas dotacions ata alcanzar un total de dez centros entre tendas e instalacions das outras empresas do grupo. A potencia renovable instalada ascendera a mais de 1 MW que supuxo un investimento proximo aos 700.000 euros e que esta a facilitar xa unha achega enerxetica de entre o 30 e o 40%, en funcion do centro.
Ao finalizar 2021 Grupo Cuevas evitou a emision de mais de 100 toneladas de CO2 a atmosfera e cando alcance a implantacion total de instalacions previstas superara as 600 toneladas de CO2 que non chegaran ao noso Medio Ambiente.
En economia circular, destaca o uso de pales ecoloxicos con certificacion de xestion forestal sostible FSC, a mais esixente e comprometida co medio ambiente e a explotacion responsable dos bosques.
Os puntos de venda de Grupo Cuevas deron o ano pasado unha segunda vida, a traves da reciclaxe, a 168 toneladas de papel e carton, e a 42 de plasticos e embalaxes. Pola sua banda, os clientes contribuiron a recollida de 715 quilos de aceite usado e 746 de pilas.
Ver imaxe

Ver presentacion completa

GRUPO CUEVAS CRECEU EN 2021 O 10% EN VENDAS, O 13% EN BENEFICIOS E O 11% EN EMPREGO

Grupo Cuevas deu continuidade en 2021 aos crecementos excepcionais de 2020 pola pandemia e anotou o seu segundo exercicio consecutivo con incremento de vendas a dobre díxito. A facturación total da compañía cifrouse en 137,2 millóns de euros (un 10% máis que en 2020) e a específica do negocio de alimentación excedeu os 130 millóns (un 11,1% máis que no exercicio previo).
Esta evolución da cifra de negocio desmárcase da tendencia media do sector da distribución alimentaria, que o ano pasado se estancó a nivel nacional e repetiu as magnitudes de 2020, segundo datos do informe Nielsen. Mentres, a compañía centenaria estendeu a forte subida de vendas a un segundo exercicio, ao rendibilizar a súa estratexia de aperturas e ampliación da rede comercial, de expansión territorial -para converterse en operador da zona noroeste-, de adaptación aos novos hábitos de consumo e de intensificación da aposta polo rural.
O beneficio bruto de explotación (ebitda) situouse en 5,5 millóns, ao crecer un 13,1% en comparación con 2020.
A suma de auxe de actividade e de expansión territorial ten reflexo nas cifras de emprego, que tamén alcanzaron teitos históricos. En 2021, o persoal medio de Cuevas estivo formada por 619 traballadores, 60 máis que no exercicio anterior. E ao 31 de decembro, coa achega do emprego estacional da campaña de Nadal, a compañía xeraba 735 postos de traballo, 35 máis que un ano antes. Así, a media de empregados subiu un 10,7%.
Artur Yuste, director xeral de Grupo Cuevas, destaca como principais resultados do exercicio o maior ritmo de creación de emprego e o “dobre díxito” en crecemento de facturación: “Non existe boa estratexia empresarial se os crecementos non teñen un visible reflexo sobre o emprego, nin sobre as economías locais. No noso caso, manter os ritmos de crecemento de 2020, que foi un ano de récord para o sector debido ao incremento do consumo doméstico na pandemia, permitiunos mellorar a nosa contribución sobre o emprego e sobre a dinamización dos territorios nos que temos presenza”, afirmou esta mañá na presentación dos resultados anuais.
HEXEMONÍA DO RURAL
Grupo Cuevas, pioneiro en orientar o seu modelo de negocio á recuperación das economías máis penalizadas polo despoboamento e o illamento, converteuse en 2021 nunha compañía con hexemonía de vendas no rural. A sociedade matriz, Ignacio das Cuevas, que canaliza o negocio da distribución alimentaria, rexistrou o ano pasado uns ingresos de 65,9 millóns de euros en zonas rurais e de 56,7 millóns nas áreas urbanas. E nun ano, o peso do rural sobre as súas vendas pasou de representar o 52,8% (ano 2020) ao 53,7% (2021).
Dos 17 centros abertos polo grupo en 2021, 14 situáronse en pequenos núcleos de poboación. As aperturas en zonas rurais achegaron máis de 10.000 metros cadrados de superficie – o 82 % do total de aperturas o ano pasado- na expansión de rede comercial despregada por Grupo Cuevas ao longo de todo o exercicio.
Os establecementos con implantación fóra das cidades e das áreas metropolitanas, en municipios e comarcas con escaso desenvolvemento económico, xa son maioritarios por superficie (28.089 m2) – o 55,6% do total – e por número de puntos na rede -65 tendas- das 93 que tiña en total (50.438 m2) a decembro de 2021. Ademais, os supermercados de ámbito rural sosteñen o 39,2% dos empregos.
Ao 31 de decembro de 2021, a superficie global de Grupo Cuevas coa suma de centros propios, franquiados e loxística superaba os 92.000 metros cadrados. A expansión e o crecemento da sala de venda conxunta tiveron continuidade no primeiro semestre de 2022, cunha apertura en San Cibrao e a incorporación doutros 4 Spar Express á cadea galega. Desta forma, a superficie total alcanza os 94.120 metros cadrados.
Por outra banda, as compras a provedores locais desde a división de distribución alimentaria, ascenderon o ano pasado a 52,3 millóns de euros, dos que 43,3 millóns beneficiáronse un total de 218 provedores galegos. En Asturias, comunidade na que Grupo Cuevas estreouse no segundo semestre de 2021 coa adquisición do negocio da insignia Malaquías Morais, as compras a provedores locais eleváronse a 4,9 millóns, e en Castela e León a 4 millóns de euros. En dous anos -comparativa entre 2019 e 2021-, estas compras de proximidade pasaron en Galicia dun volume de 32,3 millóns á dimensión actual de 43,3 millóns, cun incremento bianual do 34%. No mesmo período, a cifra de provedores de Galicia aumentou exponencialmente, ao pasar de 88 en 2019 a 218 en 2021 (crecemento do 148%).
CRECEMENTO E FLUXO INVESTIDOR DE CUEVAS E CÍA
Entre as sociedades do grupo, no pasado exercicio volveu destacar a evolución de Ignacio das Covas e de Cuevas e Cía. A primeira por impulsar as vendas un 11,5%, o beneficio bruto de explotación (ebitda) un 16,1% e a media anual de emprego un 11,5%, e por superar os 120 millóns en cifra de negocio, e a segunda por lograr o maior crecemento porcentual de facturación, cunha subida do 17,9%.
Ademais, a empresa que exerce como gran plataforma galega do sector da castaña tamén compartiu coa sociedade matriz o dinamismo nos investimentos. Cuevas e Cía destinou importantes partidas a innovación, fundamentalmente a renovación e adquisición de equipos, que van desde o cambio da tecnoloxía de conxelación ata a compra dunha marmita de cocción industrial e dunha etiquetadora, así como a construción dunha depuradora con capacidade para tratar 160.000 litros de auga ao día.
O fluxo investidor da empresa que universalizó o marrón glacé galego está a ter continuidade coa instalación de 264 paneis solares, capaces de abastecer en autoconsumo o 25% da enerxía que utiliza. En conxunto, o grupo destinou en 2021 un total de 2,9 millóns a investimentos.

COMPROMISO COA SUSTENTABILIDADE E A ECONOMÍA CIRCULAR
A sustentabilidade, a economía circular, a xestión de residuos, a reciclaxe e a loita contra o desperdicio alimentario foron os piares do exercicio en protección do medio ambiente e en responsabilidade social corporativa. Actualmente contan con abastecemento en forma de enerxía fotovoltaica as oficinas centrais da Cidade do Transporte, doutras sedes do grupo, así como varios supermercados e centros almacenistas. Este ano seguiranse acometendo estas dotacións ata alcanzar un total de dez centros entre tendas e instalacións das outras empresas do grupo. A potencia renovable instalada ascenderá a máis de 1 MW que supuxo un investimento próximo aos 700.000 euros e que está a facilitar xa unha achega enerxética de entre o 30 e o 40%, en función do centro.
Ao finalizar 2021 Grupo Cuevas evitou a emisión de máis de 100 toneladas de CO2 á atmosfera e cando alcance a implantación total de instalacións previstas superará as 600 toneladas de CO2 que non chegarán ao noso Medio Ambiente.
En economía circular, destaca o uso de palés ecolóxicos con certificación de xestión forestal sostible FSC, a máis esixente e comprometida co medio ambiente e a explotación responsable dos bosques.
Os puntos de venda de Grupo Cuevas deron o ano pasado unha segunda vida, a través da reciclaxe, a 168 toneladas de papel e cartón, e a 42 de plásticos e embalaxes. Pola súa banda, os clientes contribuíron á recollida de 715 quilos de aceite usado e 746 de pilas.
Ver imaxe

Ver presentación completa

SORTEAMOS 5 PACKS CORTESÍA DE A BOA MIGALLA

13 Xuño, 2022

Que en Galicia tenamos bo pan non presenta discusion, ainda que so o pan cunhas determinadas caracteristicas acada a distincion de Indicacion Xeografica Protexida Pan Galego, como no caso da bola meiga de A boa Migalla.
Poder gozar do seu sabor xa e un agasallo, pero e que ademais grazas ao sorteo que estamos a organizar en colaboracion con A boa Migalla poderas ganar uno dos 5 espectaculares packs compostos por: unha bola de pan IXP Galego, un mandil, un gorro de panadeiro e unha camiseta!
Participar e moi doado! Visita as nosas redes sociais e segue as instruccion nos nosos perfis de Facebook e Instagram.
Podes consultar as bases legais do sorteo aqui mesmo.
Ver imaxe

Bases legais

SORTEAMOS 5 PACKS CORTESÍA DE A BOA MIGALLA

Que en Galicia teñamos bo pan non presenta discusión, aínda que só o pan cunhas determinadas características acada a distinción de Indicación Xeográfica Protexida Pan Galego, como no caso da bola meiga de A boa Migalla.
Poder gozar do seu sabor xa é un agasallo, pero é que ademais grazas ao sorteo que estamos a organizar en colaboración con A boa Migalla poderás gañar uno dos 5 espectaculares packs compostos por: unha bóla de pan IXP Galego, un mandil, un gorro de panadeiro e unha camiseta!
Participar é moi doado! Visita as nosas redes sociais e segue as instrucción nos nosos perfís de Facebook e Instagram.
Podes consultar as bases legais do sorteo aquí mesmo.
Ver imaxe

Bases legais

GRUPO CUEVAS E A AECC DE OURENSE AÚNAN ESFORZOS NA LOITA CONTRA O CANCRO

6 Xuño, 2022

Esta mana tina lugar na sede central de Grupo Cuevas, na Cidade do Transporte, a firma dun convenio de colaboracion entre a compania ourensa e a Asociacion Espanola contra o cancro, que abre novas vias de colaboracion entre ambas as organizacions. Artur Yuste, director xeral do grupo e German Rodriguez-Saa, presidente de AECC Ourense, plasmaron a sua firma no acordo que permitira botar a andar duas novas linas de traballo cuxo fin se traduce en desenvolver actividades que redunden no beneficio dos afectados por cancro, ou tenan como fin a prevencion da enfermidade, en especial mediante o traslado aos mozos de habitos de vida saudables.
Este convenio traducese pois, na posibilidade de apoiar, por parte das persoas traballadoras de Grupo Cuevas e desde os seus puntos de venda, as campanas e accions da Asociacion asi como realizar a difusion de informacion relevante e de interese a toda a poboacion. Ademais trataranse, con especial atencion, a aquelas persoas que se atopen en pleno proceso oncoloxico e que poidan necesitar un soporte adicional que fose detectado por calquera persoa da organizacion.
Para iso empregaranse, por ambas as partes, todas as canles de difusion disponibles que permitiran dar un maior alcance aos actos realizados de forma conxunta e cuxo fin sexa o beneficio da poboacion.
Dentro do convenio recollense actividades como cursos, xornadas, charlas formativas e informativas dirixidas a todas as persoas de Grupo Cuevas que desexen formar parte do programa de prevencion e que, de forma voluntaria, sexan capacitados para promover a prevencion e a investigacion que permita seguir loitando contra o cancro.
No marco do mesmo acordo, e como segunda via de colaboracion, as persoas de Grupo Cuevas poderan converterse en voluntarios da AECC Ourense en todas aquelas actividades e accions que a organizacion sen animo de lucro organice, asi como formar parte activa dos proxectos e actividades que se enmarquen dentro deste acordo.
“A traves do convenio de colaboracion dase o primeiro paso para consolidar a estratexia do ano 2022, chegar a todos os recunchos da provincia de Ourense, o que require elementos tractores ben posicionados que conezan a sensibilidade e proximidade dos vecinos. Grupo Cuevas reune todos os requisitos e, asi, iniciamos o voluntariado indirecto na maioria dos seus establecementos da provincia, e aproximara os servizos, as actividades e as axudas da Asociacion aos pacientes e familiares.” afirmaba German Rodriguez-Saa, presidente de AECC Ourense durante o acto.
“Sempre estivemos preto das persoas do noso territorio, e unha dos nosos acenos de identidade. Esta alianza permitenos poder aproximarnos ainda mais a elas e coa motivacion extra de saber que son persoas que o pode estar a necesitar mais que nunca” concluia Artur Yuste durante a sua intervencion na firma simbolica celebrado esta mana.
Ambas as entidades colaboran xa a traves da campana Cupon Solidario, que Grupo Cuevas puxo en marcha en 2019 e que se apoia na opinion e a decision das persoas que desenvolven o seu labor na organizacion. O pasado mes de decembro, a AECC atendia as necesidades basicas de manutencion de mais dunha vintena de pacientes oncoloxicos con carencias economicas grazas a doazon procedente desta iniciativa solidaria que se enmarca no programa de beneficios sociais #soydegrupocuevas, un programa solidario co que a compania se compromete a doar o equivalente ao 10% do valor de todos valelos trimestrais obtidos coas compras efectuadas polos traballadores na rede de supermercados Aquie e Plenus.
Outras accions sociais de Grupo Cuevas
Dentro do apartado de programas sociais de Grupo Cuevas, desenvolvense tamen as accions de voluntariado interno enfocadas ao ambito educativo, con accions de orientacion ou mentorizacion; ambito social, con actividades enfocadas a axudar a colectivos en risco de exclusion social; e, finalmente, ao ambito das emerxencias, onde o colectivo de persoas do grupo puidese desempenar un papel util.
A Asociacion Espanola contra o Cancro en Ourense
A Asociacion Espanola Contra o Cancro e a entidade de referencia na loita contra o cancro desde hai 69 anos, dedica os seus esforzos para mostrar a realidade do cancro en Espana, detectar areas de mellora e poner en marcha un proceso de transformacion social. Integra a pacientes, familiares, persoas voluntarias e profesionais que traballan unidos para previr, sensibilizar e acompanar as persoas afectadas e financiar proxectos de investigacion oncoloxica. O programa de axudas economicas de emerxencia vai dirixido para os casos nos que a situacion socioeconomica e a falta de cobertura pon en perigo o tratamento oncoloxico, onde a consideracion e destinar os fondos para os efectos negativos da enfermidade no campo social.
A finalidade e o pago da medicacion, os desprazamentos hospitalarios, dietas familiares, axuda alimenticia ao enfermo/a, axudas para proteses e material ortopedico, banco de perrucas e axudas economicas periodicas para as necesidades basicas.
Ver imaxe