Noticias

Noticias y actualidad del Grupo Cuevas

GRUPO CUEVAS E A AECC DE OURENSE AÚNAN ESFORZOS NA LOITA CONTRA O CANCRO

6 Xuño, 2022

Esta mana tina lugar na sede central de Grupo Cuevas, na Cidade do Transporte, a firma dun convenio de colaboracion entre a compania ourensa e a Asociacion Espanola contra o cancro, que abre novas vias de colaboracion entre ambas as organizacions. Artur Yuste, director xeral do grupo e German Rodriguez-Saa, presidente de AECC Ourense, plasmaron a sua firma no acordo que permitira botar a andar duas novas linas de traballo cuxo fin se traduce en desenvolver actividades que redunden no beneficio dos afectados por cancro, ou tenan como fin a prevencion da enfermidade, en especial mediante o traslado aos mozos de habitos de vida saudables.
Este convenio traducese pois, na posibilidade de apoiar, por parte das persoas traballadoras de Grupo Cuevas e desde os seus puntos de venda, as campanas e accions da Asociacion asi como realizar a difusion de informacion relevante e de interese a toda a poboacion. Ademais trataranse, con especial atencion, a aquelas persoas que se atopen en pleno proceso oncoloxico e que poidan necesitar un soporte adicional que fose detectado por calquera persoa da organizacion.
Para iso empregaranse, por ambas as partes, todas as canles de difusion disponibles que permitiran dar un maior alcance aos actos realizados de forma conxunta e cuxo fin sexa o beneficio da poboacion.
Dentro do convenio recollense actividades como cursos, xornadas, charlas formativas e informativas dirixidas a todas as persoas de Grupo Cuevas que desexen formar parte do programa de prevencion e que, de forma voluntaria, sexan capacitados para promover a prevencion e a investigacion que permita seguir loitando contra o cancro.
No marco do mesmo acordo, e como segunda via de colaboracion, as persoas de Grupo Cuevas poderan converterse en voluntarios da AECC Ourense en todas aquelas actividades e accions que a organizacion sen animo de lucro organice, asi como formar parte activa dos proxectos e actividades que se enmarquen dentro deste acordo.
“A traves do convenio de colaboracion dase o primeiro paso para consolidar a estratexia do ano 2022, chegar a todos os recunchos da provincia de Ourense, o que require elementos tractores ben posicionados que conezan a sensibilidade e proximidade dos vecinos. Grupo Cuevas reune todos os requisitos e, asi, iniciamos o voluntariado indirecto na maioria dos seus establecementos da provincia, e aproximara os servizos, as actividades e as axudas da Asociacion aos pacientes e familiares.” afirmaba German Rodriguez-Saa, presidente de AECC Ourense durante o acto.
“Sempre estivemos preto das persoas do noso territorio, e unha dos nosos acenos de identidade. Esta alianza permitenos poder aproximarnos ainda mais a elas e coa motivacion extra de saber que son persoas que o pode estar a necesitar mais que nunca” concluia Artur Yuste durante a sua intervencion na firma simbolica celebrado esta mana.
Ambas as entidades colaboran xa a traves da campana Cupon Solidario, que Grupo Cuevas puxo en marcha en 2019 e que se apoia na opinion e a decision das persoas que desenvolven o seu labor na organizacion. O pasado mes de decembro, a AECC atendia as necesidades basicas de manutencion de mais dunha vintena de pacientes oncoloxicos con carencias economicas grazas a doazon procedente desta iniciativa solidaria que se enmarca no programa de beneficios sociais #soydegrupocuevas, un programa solidario co que a compania se compromete a doar o equivalente ao 10% do valor de todos valelos trimestrais obtidos coas compras efectuadas polos traballadores na rede de supermercados Aquie e Plenus.
Outras accions sociais de Grupo Cuevas
Dentro do apartado de programas sociais de Grupo Cuevas, desenvolvense tamen as accions de voluntariado interno enfocadas ao ambito educativo, con accions de orientacion ou mentorizacion; ambito social, con actividades enfocadas a axudar a colectivos en risco de exclusion social; e, finalmente, ao ambito das emerxencias, onde o colectivo de persoas do grupo puidese desempenar un papel util.
A Asociacion Espanola contra o Cancro en Ourense
A Asociacion Espanola Contra o Cancro e a entidade de referencia na loita contra o cancro desde hai 69 anos, dedica os seus esforzos para mostrar a realidade do cancro en Espana, detectar areas de mellora e poner en marcha un proceso de transformacion social. Integra a pacientes, familiares, persoas voluntarias e profesionais que traballan unidos para previr, sensibilizar e acompanar as persoas afectadas e financiar proxectos de investigacion oncoloxica. O programa de axudas economicas de emerxencia vai dirixido para os casos nos que a situacion socioeconomica e a falta de cobertura pon en perigo o tratamento oncoloxico, onde a consideracion e destinar os fondos para os efectos negativos da enfermidade no campo social.
A finalidade e o pago da medicacion, os desprazamentos hospitalarios, dietas familiares, axuda alimenticia ao enfermo/a, axudas para proteses e material ortopedico, banco de perrucas e axudas economicas periodicas para as necesidades basicas.
Ver imaxe