Noticias

Noticias y actualidad del Grupo Cuevas

FELIZ 2016

31 Decembro, 2015

É unha longa historia, pero seguimos poñendo saúde nas mesas e facendo máis doces as celebracións.
Son xa 54.000 días cumprindo desexos. Con luz propia. Desde Ourense. Polo mundo. Fieis ao noso.
Confeitando a vida.
Ver anuncios