Noticias

Noticias y actualidad del Grupo Cuevas

GRUPO CUEVAS IMPLANTARÁ 98 NOVAS MEDIDAS PARA CONSOLIDAR A IGUALDADE EN TODA A ORGANIZACIÓN

20 julio, 2022

No ano 2017 Ignacio das Cuevas, a sociedade matriz de Grupo Cuevas e a dedicada á distribución alimentaria, implantaba o seu primeiro Plan de Igualdade co obxectivo de ir sementando o camiño para lograr a integración plena e efectiva de mulleres e homes. Naquel momento, recolléronse 70 medidas que, dentro de oito grandes áreas de intervención, serviron, por exemplo, para seguir equilibrando os centros de traballo e reforzar o compromiso de intervir naquelas áreas de traballo moi masculinizadas nalgunhas ocasións, ou moi feminizadas noutras.
Do seu avance e cumprimento encargouse unha Comisión paritaria coordinada pola directora de Recursos Humanos e Desenvolvemento de Persoas de Grupo Cuevas, María José Fernández Robledo, así como representantes da empresa e do comité de empresa.
Fernández Robledo destaca que, “deste plan podemos resaltar que se incrementou de forma progresiva o número de promocións internas femininas que partía dun valor próximo ao 59% e que alcanzou un 65% no último rexistro. Algo similar sucede coa taxa de estabilidade de emprego feminino que, no ano 2020, partía dun valor do 78,3% e que excede agora o 83%, avanzando por encima do 6%”.
Ignacio das Cuevas avala agora un novo Plan de Igualdade 21-24 que permite continuar dando pasos para garantir a total igualdade de oportunidades entre as mulleres e os homes que desenvolven o seu labor na organización. En palabras de Artur Yuste “o xénero das persoas hai xa tempo que non é un elemento de desigualdade nas remuneracións de Grupo Cuevas, porque todas as persoas perciben o mesmo salario en postos equivalentes e a nosa misión ha de ser continuar o camiño ata conseguir a igualdade real en todos os ámbitos da empresa”.
O novo Plan, que recolle 98 medidas orientadas á consecución de máis dunha vintena de obxectivos, implementarase de maneira gradual ao longo do próximos tres anos. Contempla, dentro das súas actuacións inmediatas, a posta en marcha dun protocolo de selección, contratación e promoción dirixido a todas aquelas persoas da compañía que interveñen en procesos de selección. Devandito protocolo garante a igualdade entre mulleres e homes á hora de acceder a un posto e ser seleccionada ou seleccionado ou ben para que ambas as persoas sexan consideradas da mesma forma para unha promoción na empresa.
Como parte das medidas do plan 21-24 atopámonos coa promoción de medidas que faciliten a compatibilidade do tempo de traballo coa vida persoal e familiar, incentivando o seu uso tamén polo persoal masculino. Fomentar a promoción profesional da muller deseñando programas de información e motivación para impulsar a participación das traballadoras en procesos de promoción interna ou sensibilizar e formar sobre igualdade de oportunidades e acoso ao persoal. Teñen un peso específico todas aquelas medidas dirixidas á protección das vítimas de violencia de xénero @teniendo en cuenta, por exemplo, aquelas necesidades concretas de conciliación que faciliten o exercicio do seu posto de traballo. Ignacio das Covas concreta no seu Plan a difusión e comunicación dos distintos permisos, dereitos e medidas de conciliación existentes incentivando o seu uso entre o persoal masculino fomentando así o principio de corresponsabilidade nas responsabilidades familiares e os coidados.
No curto prazo, tamén se implementará o protocolo de apoio a traballadoras vítimas de violencia de xénero, así como unha declaración empresarial de tolerancia cero contra o acoso. Á súa vez, consolídase tamén, o Protocolo contra o acoso sexual, acoso por razón de sexo e acoso moral implantado na compañía en novembro de 2016.
Ver imaxe