Noticias

Noticias y actualidad del Grupo Cuevas

GRUPO CUEVAS REFORZA AS MEDIDAS DE SUSTENTABILIDADE

12 Agosto, 2022

En Grupo Cuevas achegamos o noso granito de area ao aforro e a eficiencia enerxetica, ponendo en marcha as medidas establecidas polo novo Real Decreto Lei 14/2022, do 1 de agosto, que regula a temperatura da climatizacion, o sistema de peche de portas ou o apagado da iluminacion en escaparates, entre outras.
A partir do 10 de agosto, nos nosos centros de traballo de Ignacio das Covas fixarase a temperatura do aire nos recintos refrixerados non inferior a 25º. Excepcion adoptada tras valorar dous aspectos fundamentais da nosa actividade, que son as condicions ambientais dos lugares de traballo e a seguridade alimentaria dos produtos a venda.
Para evitar o malgasto enerxetico, os edificios e locais con acceso desde a rua disponeran dun sistema de peche de portas adecuado, evitando as perdas de enerxia ao exterior; e deberan manter apagado a iluminacion de rotulos e escaparates a partir das 22:00h.
Ver cartel