Noticias

Noticias y actualidad del Grupo Cuevas

GRUPO CUEVAS IMPLANTARÁ 98 NOVAS MEDIDAS PARA CONSOLIDAR A IGUALDADE EN TODA A ORGANIZACIÓN

20 Xullo, 2022

No ano 2017 Ignacio das Cuevas, a sociedade matriz de Grupo Cuevas e a dedicada a distribucion alimentaria, implantaba o seu primeiro Plan de Igualdade co obxectivo de ir sementando o camino para lograr a integracion plena e efectiva de mulleres e homes. Naquel momento, recolleronse 70 medidas que, dentro de oito grandes areas de intervencion, serviron, por exemplo, para seguir equilibrando os centros de traballo e reforzar o compromiso de intervir naquelas areas de traballo moi masculinizadas nalgunhas ocasions, ou moi feminizadas noutras.
Do seu avance e cumprimento encargouse unha Comision paritaria coordinada pola directora de Recursos Humanos e Desenvolvemento de Persoas de Grupo Cuevas, Maria Jose Fernandez Robledo, asi como representantes da empresa e do comite de empresa.
Fernandez Robledo destaca que, “deste plan podemos resaltar que se incrementou de forma progresiva o numero de promocions internas femininas que partia dun valor proximo ao 59% e que alcanzou un 65% no ultimo rexistro. Algo similar sucede coa taxa de estabilidade de emprego feminino que, no ano 2020, partia dun valor do 78,3% e que excede agora o 83%, avanzando por encima do 6%”.
Ignacio das Cuevas avala agora un novo Plan de Igualdade 21-24 que permite continuar dando pasos para garantir a total igualdade de oportunidades entre as mulleres e os homes que desenvolven o seu labor na organizacion. En palabras de Artur Yuste “o xenero das persoas hai xa tempo que non e un elemento de desigualdade nas remuneracions de Grupo Cuevas, porque todas as persoas perciben o mesmo salario en postos equivalentes e a nosa mision ha de ser continuar o camino ata conseguir a igualdade real en todos os ambitos da empresa”.
O novo Plan, que recolle 98 medidas orientadas a consecucion de mais dunha vintena de obxectivos, implementarase de maneira gradual ao longo do proximos tres anos. Contempla, dentro das suas actuacions inmediatas, a posta en marcha dun protocolo de seleccion, contratacion e promocion dirixido a todas aquelas persoas da compania que intervenen en procesos de seleccion. Devandito protocolo garante a igualdade entre mulleres e homes a hora de acceder a un posto e ser seleccionada ou seleccionado ou ben para que ambas as persoas sexan consideradas da mesma forma para unha promocion na empresa.
Como parte das medidas do plan 21-24 atopamonos coa promocion de medidas que faciliten a compatibilidade do tempo de traballo coa vida persoal e familiar, incentivando o seu uso tamen polo persoal masculino. Fomentar a promocion profesional da muller desenando programas de informacion e motivacion para impulsar a participacion das traballadoras en procesos de promocion interna ou sensibilizar e formar sobre igualdade de oportunidades e acoso ao persoal. Tenen un peso especifico todas aquelas medidas dirixidas a proteccion das vitimas de violencia de xenero @teniendo en cuenta, por exemplo, aquelas necesidades concretas de conciliacion que faciliten o exercicio do seu posto de traballo. Ignacio das Covas concreta no seu Plan a difusion e comunicacion dos distintos permisos, dereitos e medidas de conciliacion existentes incentivando o seu uso entre o persoal masculino fomentando asi o principio de corresponsabilidade nas responsabilidades familiares e os coidados.
No curto prazo, tamen se implementara o protocolo de apoio a traballadoras vitimas de violencia de xenero, asi como unha declaracion empresarial de tolerancia cero contra o acoso. A sua vez, consolidase tamen, o Protocolo contra o acoso sexual, acoso por razon de sexo e acoso moral implantado na compania en novembro de 2016.
Ver imaxe