Noticias

Noticias y actualidad del Grupo Cuevas

Archivos

CUEVAS OBTIENE LA CERTIFICACIÓN IFS QUE ACREDITA LA MÁXIMA CALIDAD Y SEGURIDAD DE SUS PRODUCTOS

24 agosto, 2016

La fábrica del Grupo Cuevas acaba de superar las auditorías de International Food Standard (IFS) efectuadas en sus instalaciones. El certificado internacional recibido por la empresa ourensana, garantiza y asegura los más estrictos estándares en materia de seguridad y calidad alimentaria en sus procesos productivos, que en el caso de Cuevas y Cía. se centran en las conservas vegetales y de modo singular en la castaña y sus derivados. El sello IFS, que solo se concede tras un exhaustivo proceso de verificación de todos los elementos que intervienen en la cadena alimentaria, y que es exigido por las principales firmas de distribución internacionales, le permitirá al grupo Cuevas acceder a nuevos mercados y seguir su proceso de expansión con las máximas garantías exigidas en el sector.
Nota de prensa

CUEVAS OBTÉN A CERTIFICACIÓN IFS QUE ACREDITA A MÁXIMA CALIDADE E SEGURIDADE DOS SEUS PRODUTOS

A fábrica do Grupo Cuevas acaba de superar as auditorías de International Food Standard (IFS) efectuadas nas súas instalacións. O certificado internacional, recibido pola empresa ourensá, garante e asegura os máis estritos estándares en materia de seguridade e calidade alimentaria nos seus procesos produtivos, que no caso de Cuevas e Cía. se centra nas conservas vexetais e de modo singular na castaña e os seus derivados. O selo IFS, que só se concede tras un exhaustivo proceso de verificación de todos os elementos que interveñen na cadea alimentaria, e que é esixido polas principais firmas de distribución internacionais, permitiralle ao grupo Cuevas acceder a novos mercados e seguir o seu proceso de expansión coas máximas garantías esixidas no sector.
A tamén coñecida como Norma Internacional para os Alimentos (IFS polas súas siglas en inglés) é unha das máis esixentes no seu ámbito, e vela pola seguridade alimentaria co obxectivo de permitir a avaliación da seguridade dos provedores de alimentos e sistemas de calidade, de acordo cun criterio uniforme. Este estándar IFS é de aplicación xeral para toda a cadea de subministración de alimentos con exclusión do sector agrícola.
O distintivo IFS cobre normas comúns de auditoría internacionalmente aceptadas, e dálles unha resposta concreta e firme ás expectativas de alta seguridade dos consumidores. O seu desenvolvemento baséase na crecente demanda dos consumidores, as responsabilidades cada vez maiores de distribuidores e almacenistas, as crecentes esixencias no ámbito legal e a globalización das subministracións de produtos. Todos estes puntos fan que sexa imprescindible o certificado para desenvolver un control de calidade uniforme e estándar na seguridade alimentaria.
Para as empresas do sector alimentario, a adopción de normas de calidade e seguridade alimentaria, e en especial da norma IFS, supoñen importantes beneficios e vantaxes, como facilitar o control de todas as etapas de produción, e asegurar a inocuidade dos alimentos producidos ou envasados. Así mesmo, proporciónanlles aos clientes unha visión panorámica das fortalezas e debilidades dos seus provedores, aseguran unha maior facilidade para a comparación e transparencia ao longo de toda a cadea de subministración, e cara aos consumidores garanten a calidade e a fiabilidade nos produtos
As estritas auditorías IFS outórganlles aos produtos do
grupo Cuevas a máxima seguridade e fiabilidade alimentaria