Noticias

Noticias y actualidad del Grupo Cuevas

Archivos

FELIZ 2016

31 diciembre, 2015

É unha longa historia, pero seguimos poñendo saúde nas mesas e facendo máis doces as celebracións.
Son xa 54.000 días cumprindo desexos. Con luz propia. Desde Ourense. Polo mundo. Fieis ao noso.
Confeitando a vida.
Ver anuncios

FELIZ 2016

Es una larga historia, pero seguimos poniendo salud en las mesas y haciendo más dulces las celebraciones.
Son ya 54.000 días cumpliendo deseos. Con luz propia. Desde Ourense. Por el mundo. Fieles a lo nuestro.
Confitando la vida.
Ver anuncios

GRUPO CUEVAS CELEBRA A SÚA FESTA INFANTIL DE NADAL

27 diciembre, 2015

Fieis á súa cita anual, os fillos dos empregados de Grupo Cuevas gozaron da súa festa de Nadal. Como cada ano, cancións, xogos, bailes e talleres creativos, nos que os pequenos participaron moi activamente ao longo da tarde. Durante a festa, Papá Noel entregou os premios aos gañadores do XII Concurso de Postais de Nadal e a todos os nenos participantes, que recolleron os seus agasallos moi ilusionados. Tamén saudou aos asistentes durante a deliciosa merenda, momentos que moitos aproveitaron para facerse uns selfies con el. Sen dúbida unha marabillosa tarde na que maiores e pequenos viviron entrañables e divertidos momentos.
Ver reportaxe

Ver postal

GRUPO CUEVAS CELEBRA SU FIESTA INFANTIL DE NAVIDAD

Fieles a su cita anual, los hijos de los empleados de Grupo Cuevas disfrutaron de su fiesta de Navidad. Como cada año, canciones, juegos, bailes y talleres creativos, en los que los pequeños participaron muy activamente a lo largo de la tarde. Durante la fiesta, Papá Noel entregó los premios a los ganadores del XII Concurso de Postales de Navidad y a todos los niños participantes, que recogieron sus regalos muy ilusionados. También saludó a los asistentes durante la deliciosa merienda, momentos que muchos aprovecharon para hacerse unos selfies con él. Sin duda una maravillosa tarde en la que mayores y pequeños vivieron entrañables y divertidos momentos.
Ver reportaje

Ver postal

ENTREVISTA A ARTUR YUSTE PARA O SUPLEMENTO EURO

21 diciembre, 2015

Beatriz Tejada entrevista o director xeral de Grupo Cuevas para o suplemento dominical de La Región.
“A clave do noso progreso é o esforzo, que nos deu bos froitos”.
“Se facemos o mesmo que todo o mundo chegaremos onde xa está todo o mundo. Queremos ser diferentes”.
Leer entrevista