Noticias

Noticias y actualidad del Grupo Cuevas

Archivos

GRUPO CUEVAS ALIMENTACIÓN PRESENTA OS DATOS DA SÚA EVOLUCIÓN E EXPANSIÓN

29 septiembre, 2015

A piques de cumprir os 150 anos de existencia Grupo Cuevas Alimentación presenta os seus datos de expansión no últimos cinco anos e as súas previsións de futuro.
"Debémoslle todo aos que iniciaron este proxecto porque nos sinalaron o camiño. Eles foron os que acertaron. Nós só deixámonos guiar polo seu espírito" (Artur Yuste, director xeral).
A actividade alimentaria do Grupo Cuevas creceu por encima do 30% no últimos cinco anos. Os ingresos da área de alimentación representan o 88% da facturación total.
Os establecementos integrados en Grupo Cuevas superan os 33.000 metros cadrados de sala de venda. O obxectivo é dispoñer en 2016 dunha rede comercial superior aos 70 establecementos.
Grupo Cuevas abriu dez tendas con Spar en cinco meses e prevé chegar a vinte antes de final de ano. A compañía intensifica o desenvolvemento dun plan que contempla un mínimo de 150 aperturas de supermercados por toda Galicia, no próximos oito anos.
Ampliar info facturación

Ampliar info sala ventas

Ampliar info Spar

GRUPO CUEVAS ALIMENTACIÓN PRESENTA LOS DATOS DE SU EVOLUCIÓN Y EXPANSIÓN

A punto de cumplir los 150 años de existencia Grupo Cuevas Alimentación presenta sus datos de expansión en los últimos cinco años y sus previsiones de futuro.
"Le debemos todo a los que iniciaron este proyecto porque nos señalaron el camino. Ellos fueron los que acertaron. Nosotros solo nos hemos dejado guiar por su espíritu" (Artur Yuste, director general).
La actividad alimentaria del Grupo Cuevas creció por encima del 30% en los últimos cinco años. Los ingresos del área de alimentación representan el 88% de la facturación total.
Los establecimientos integrados en Grupo Cuevas superan los 33.000 metros cuadrados de sala de venta. El objetivo es disponer en 2016 de una red comercial superior a los 70 establecimientos.
Grupo Cuevas abrió diez tiendas con Spar en cinco meses y prevé llegar a veinte antes de final de año. La compañía intensifica el desarrollo de un plan que contempla un mínimo de 150 aperturas de supermercados por toda Galicia, en los próximos ocho años.
Ampliar info facturación

Ampliar info sala ventas

Ampliar info Spar

OS PROBLEMAS DE BRASIL E CHINA POÑEN EN XAQUE ÁS EMPRESAS GALEGAS

20 septiembre, 2015

Grupos da talla de Inditex, Ferros Añón ou as conserveiras Jealsa e Calvo realizaron unha forte aposta por estes dous mercados.
Os expertos non descartan un impacto indirecto nas exportacións debido a que a economía galega é máis aberta que a de España.
A relación comercial das empresas galegas con China e Brasil traduciuse no primeiro semestre deste ano en exportacións por valor de 103 e 32 millóns de euros, unhas cifras que supoñen un avance do 31% no primeiro caso e unha caída do 36% no segundo. É evidente que non se trata de socios comerciais prioritarios, pero as 296 compañías que exportan ao xigante asiático e as 169 que o fan á maior economía de Latinoamérica non son alleas aos seus problemas económicos.
Marron Glacé é unha das divisións do ourensán do Grupo Cuevas, un complexo fundado en 1857. A compañía aterrou nos anos 40 en Brasil, onde “comezou a exportación de castaña fresca para fornecer a un colectivo de emigrantes galegos que demandaba moito produto”. Así o explica Maite González, a xerente de Cuevas&Cía, quen estima que entre un 20 e un 25% da facturación xa procede das vendas ao exterior.
Hoxe exportan ao país carioca “crema de marron glacé, puré de castaña e castaña en conserva”. Ao comercializar este “produto gourmet” en tendas especializadas, González constata que Cuevas “non está a percibir unha desaceleración da economía brasileira polo momento”. “Quizais ao non tratarse dun produto de primeira necesidade e ao estar orientado a un segmento específico de mercado cun poder adquisitivo alto mantemos taxas de crecemento sostido”, indica a empresaria.
Froito da falta de seguridade xurídica, a inestabilidade política e a recesión, Marron Glacé perdeu a súa presenza en Venezuela e Arxentina e, en cambio, afiánzase en México, Uruguai, Panamá, Guatemala e República Dominicana. Os países árabes e Asia son outros dos destinos dos produtos da firma ourensá.
Diario de Pontevedra, 20 de setembro de 2015, páxina 37

LOS PROBLEMAS DE BRASIL Y CHINA PONEN EN JAQUE A LAS EMPRESAS GALLEGAS

Grupos de la talla de Inditex, Hierros Añón o las conserveras Jealsa y Calvo han realizado una fuerte apuesta por estos dos mercados.
Los expertos no descartan un impacto indirecto en las exportaciones debido a que la economía gallega es más abierta que la de España.
La relación comercial de las empresas gallegas con China y Brasil se tradujo en el primer semestre de este año en exportaciones por valor de 103 y 32 millones de euros, unas cifras que suponen un avance del 31% en el primer caso y una caída del 36% en el segundo. Es evidente que no se trata de socios comerciales prioritarios, pero las 296 compañías que exportan al gigante asiático y las 169 que lo hacen a la mayor economía de Latinoamérica no son ajenas a sus problemas económicos.
Marron Glacé es una de las divisiones del ourensano Grupo Cuevas, un complejo fundado en 1857. La compañía aterrizó en los años 40 en Brasil, donde “comenzó la exportación de castaña fresca para surtir a un colectivo de emigrantes gallegos que demandaba mucho producto”. Así lo explica Maite González, la gerente de Cuevas&Cía, quien estima que entre un 20 y un 25% de la facturación ya procede de las ventas al exterior.
Hoy exportan al país carioca “crema de marron glacé, puré de castaña y castaña en conserva”. Al comercializar este “producto gourmet” en tiendas especializadas, González constata que Cuevas “no está percibiendo una desaceleración de la economía brasileña por el momento”. “Quizás al no tratarse de un producto de primera necesidad y al estar orientado a un segmento específico de mercado con un poder adquisitivo alto mantenemos tasas de crecimiento sostenido”, indica la empresaria.
Fruto de la falta de seguridad jurídica, la inestabilidad política y la recesión, Marron Glacé ha perdido su presencia en Venezuela y Argentina y, en cambio, se afianza en México, Uruguay, Panamá, Guatemala y República Dominicana. Los países árabes y Asia son otros de los destinos de los productos de la firma orensana.
Diario de Pontevedra, 20 de septiembre de 2015, página 37

O SECTOR DA ALIMENTACIÓN LIDEROU AS EXPORTACIÓNS OURENSÁS A RUSIA EN 2014

17 septiembre, 2015

A Cámara de Ourense buscará novas oportunidades no país grazas a unha nova misión comercial en novembro.
Ourense exportou a Rusia o pasado ano case un millón de euros. Segundo os datos da Cámara de Comercio e do Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), as empresas da provincia ingresaron un total de 854.540 euros. A pesar deste dato, as ganancias descenderon un 70% con respecto ao 2013. Lonxe quedan os case tres millóns en exportacións dese ano. Para tratar de endereitar a situación, a Cámara de Comercio de Ourense acaba de abrir a convocatoria para unha nova misión comercial directa en Rusia, que se desenvolverá entre o 9 e o 13 de novembro.
Un dos produtos da provincia que máis éxito teñen en Rusia son as castañas confeitadas do Grupo Cuevas. Maite González é a responsable desta sección.
– Como está o seu nivel de exportacións con este país?
– O volume actual é algo menor que o doutros anos, pero seguimos traballando este mercado.
– Que papel xoga Rusia nas súas exportacións?
– Sinceramente, Rusia non é o noso mercado principal a día de hoxe. Con todo, si é un territorio moi interesante.
– E cales son eses mercados principais?
– Traballamos no mercado asiático e en América Latina.
– Que produtos da súa gama son os máis demandados desde Rusia?
– De todo un pouco. Está claro que o Marron Glacé é o noso principal produto.
– Por onde pasa a súa expansión internacional no futuro?
– Gustaríanos penetrar e consolidarnos no mercado estadounidense. Tamén o asiático atráenos moito.
A Voz, A Voz de Ourense, 17 de setembro de 2015, páxina 4.